Info & Nyt / FORMANDENS ORD 2018

 
FORMANDENS BERETNING 2018
 
(21. februar 2018)

Om 2 måneder er det tid til endnu en sæson på grusbanerne i Mejdal. Et anlæg, som mange roser og anerkender. Måske var det bedre, hvis bane 1 og 2 vendte nord-syd i stedet for øst-vest. Måske er det svært at holde alger og ukrudt helt væk fra banernes yderkanter. Måske er terrassen lidt glat når duggen eller regnen falder. Men de helt grundlæggende ting er i orden og langt de fleste faciliteter i og omkring klubben fungerer. Der er ingen der ikke kan tåle at se hinanden, der er en god kultur og klubånd, gæster er velkomne, banerne er næsten tiptop, anlægget ligger godt beskyttet mod vinden, klubhuset fungerer, der tømmes affald, gøres rent, laves løbende små forbedringer, samarbejdet med de øvrige afdelinger under Mejdal-Halgård er godt, klubbens netværk i form af de mange ”onkler”, som tjekker anlægget og udfører diverse opgaver uden den store markedsføring, er glimrende. Og i bestyrelsen laver vi de ting, som nu skal laves for at en forening kan fungere som en del af en større sammenhæng. Alt i alt er det på godt vestjysk ikke så dårligt.

Vi fik i 2017 med en stor indsats fra Erling Haaning og Niels Flæng opsat nye armaturer og lyskilder til bane 2 og 3. Lyset er blevet bedre, men frem for alt skulle perioden med store omkostninger til reparation og vedligeholdelse af banebelysning være forbi. Og dette har været en belastning for vores økonomi i flere år.

Og netop økonomien bliver et nødvendigt omdrejningspunkt i 2018. Vi har haft en serie år med faldende medlemstal og indtægterne fra kontingenter er slet ikke nok til at sikre driften. Det er derfor desto mere vigtigt, at vi har vores faste lejeindkomst fra sendemasten ved bane 3. Dette er efterhånden blevet vores største indtægtskilde, men også sponsorater fra Ringkjøbing landbobank, Nordea-fonden og vildmedvin har været af betydning.
På udgiftssiden er driften (bortset fra en stigning i forbrugsafgifter) i store træk som budgetteret eller lavere, mens vedligeholdelse har været det store spøgelse i 2017 lige som i de fire foregående år. Det har stor prioritet for formanden og kassereren at aflevere et regnskab med sorte tal på bundlinjen i 2018. Vi må indse, at klubben i år rent økonomisk ikke magter en stor vedligeholdelsesopgave. De øvrige poster kan vi håndtere med stram budgetstyring, hvilket vi – med den nuværende egenkapital – bliver nødt til at gøre.

Tennisaktiviteter i 2017 har været meget lig de seneste sæsoner. Det er som om vi har fundet de ting, der kan fungere. Mandagsturneringen fungerer. Tirsdagstræningen kører. Vildmedvin cuppen er attraktiv. Der er klubber-i-klubben som kører upåklageligt. Der er fra medlemsside taget initiativer, som har skabt liv på banerne. Herunder et single klubmesterskab. Og hvad juniortræning angår, ja så er alle faciliteter til stede. Der er kun en mangel: juniorer!

Vi planlægger derfor i store træk at fortsætte med det nuværende udbud i klubben. Herunder et fortsat fokus på bedre markedsføring. Vi har ledig kapacitet på banerne og jeg tror, vi vil stå os ved – lige som sidste år – at skærpe markedsføringen af tennisklubben frem for fx at forøge kontingentet. Vi kan tilbyde rigtigt meget for den beskedne sum af 600 kr. for seniorer eller 1000 kr. for en husstand. Der må være mere end 40 – 50 folk i vores lokalområde, som kunne se en god værdi i et medlemskab.

Et stort ønske er fornyelse i bestyrelsen. Jeg nævnte sidste år at bestyrelsesmedlemmer er en truet art. Vi er nok endnu ikke rødlistede og dermed i fare for at uddø, men der er risiko for indavl, da det er de samme, der altid sidder og skal træffe beslutningerne og prioritere, hvad der skal gøres. Og vi er stærkt reducerede i antal – ikke bare i Mejdal-Halgård Tennis - men i de fleste andre klubber i omegnen. Det vil være til stor gavn for foreningen, hvis nye folk ville træde til og skabe fornyelse. Det er desværre heller ikke sandsynligt, at den nuværende bestyrelse vil fortsætte fuldtalligt, når vi når et år længere frem.

Tak til vore sponsorer Ringkjøbing Landbobank (som er hovedsponsor) og vildmedvin. Tak til Nordea Fonden og Ole Dam, som bar vores ansøgning om sponsorat igennem. Tak til bestyrelsen (Ulla og Peter) for et altid positivt og seriøst samarbejde. Tak til onklerne og de øvrige frivillige, som altid melder sig, når der er behov for det.

Med ønsket om en fin tennissæson i Mejdal

Mejdal-Halgård Tennis

Niels Bentsen
formand